فرمت تهیه پوستر مقالات همایش

برای مشاهدهٔ فایل روی پیوند فرمت پوستر همایش.ppt کلیک کنید.